کارآزموده

مدیران سمی

مدیر سمی  را چگونه مدیریت کنیم ؟ حتما همه ما تجربه کار با مدیر سمی رو داشتیم و یا هنوز هم داریم. مدیران قلدری که سعی میکنند با زورگویی و زیاده خواهی دیگران رو تحقیر کنند. این مدیران ممکن است رفتارهای مختلفی داشته باشند. کنایه آمیز صحبت کردن، تیکه انداختن به کارمندان، وارد حریم خصوصی کارمندان شدن، غیبت و بدگویی

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp