کارآزموده

مددکار توانیاب در کار با فناوری

مددکار توانیاب در کار با فناوری از مشاغل آینده در زمینه خدمات اجتماعی است. سرعت توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری های جدید به حدی است که به شدت در زندگی روزانه ما جاری شده اند. بدون توانایی کار با این فناوری های جدید تقریبا امکان زندگی در شهرهای مدرن و زندگی ممکن نمی شود. رشته مددکاری گرایش های متعددی دارد

ادامه مطالعه

آیا به اندازه کافی برای این شغل مناسب هستم؟!

آیا به اندازه کافی برای این شغل مناسب هستم؟! همیشه برای ما این سوال پیش می آید که آیا من برای این شغل مناسب هستم؟ اینکه چقدر برای این شغل مناسب هستیم یعنی چه میزان شایستگی های فردی ما با شایستگی های مورد نظر اون شغل تناسب دارد. دانش روانشناسی شغلی برای پاسخ به این سوال مدل های زیادی را

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp