آزمون MBTI چیست؟

آزمون MBTI یکی از پر کاربرد ترین ابزارهای سنجش و ارزیابی فردی در زمینه شخصیت است.

آزمون MBTI ابزاری برای ارزیابی شخصیت است که در حال حاضر استفاده از آن بسیار متداول شده است.

سالانه بین 3 تا 5 میلیون نفر در جهان توسط این ابزار خودسنجی، مورد سنجش قرار می گیرند.

در واقع به کمک آزمون MBTI می توان ترجیحات و نگاه افراد در مورد مفاهیم زندگی را بررسی کرد.

این ترجیحات به تفاوت در یادگیری، برقراری ارتباطات، مدیریت تضاد و روابط منجر می شود.

درک این تفاوت ها به خود ارزیابی بهتر و درک بهتر ما در ارتباط با دیگران بسیار کمک کننده است. 

تاریخچه آزمون MBTI

آزمون MBTI توسط مادر و دختری به نامه های کاترین بریگز و ایزابل مایرز توسعه داده شد.

در واقع تمام ماجرا از جایی شروع شد که برای معرفی نامزد ایزابل به خانواده اش، تفاوت نگاه نامزدش و خانواده اش برای ایزابل جالب بود. 

ولی این تمام ماجرا نبود. ایزابل به کمک مادرش در طول نیم قرن به صورت مستمر در حال بست و توسعه آزمون MBTI  بودند که اولین بار نسخه کامل آن در ژاپن به کار گرفته شد

اکنون آزمون MBTI توسط بنیادی که برای قدردانی از زحمات این دو نفر بر پاشده است، در سراسر دنیا حمایت می شود.

آخرین نسخه این ابزار در سال 2019 به روز رسانی شده است. 

شما می توانید در این آزمون شرکت کنید و با شناخت بهتر خود به درک بهتری از تفاوت ها و شباهت های بین فردی دست یابید. 

آزمون MBTI

این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است‚ و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش می کند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیم گیری او را نشان می دهد. درک او از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران‚ او را در شناسایی توانمندی هایش یاری می کند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند ‚ بدست می دهد. این آزمون دارای 87 سوال است. ●پاسخ دهندگان باید در هر سوال صرفا یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب نماید. ● این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود 15 تا 25 دقیقه لازم می باشد.
  • توجه داشته باشید نتایج پرسشنامه به این آدرس ایمیل ارسال خواهد شد.
  • توجه داشته باشید نتایج پرسشنامه به این شماره تلفن ارسال خواهد شد.
  • شروع آزمون