کارآزموده

Our Featured Services

Etiam imperdiet pulvinar nisl, eu iaculis justo efficitur in.

CROSS BROWSERS Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.
EASY CUSTOMIZATION Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.
POWERFUL FEATURES Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.
MODERN DESIGN Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.
CLEAN CODING Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.
QUICK SUPPORT Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

Our Featured Services

Etiam imperdiet pulvinar nisl, eu iaculis justo efficitur in.

Free

ریال0

 • 7 روز عضویت
 • ارسال 1 شغل
 • بدون آگهی شغل ویژه
 • No refresh job
 • No Download Resume Attach file
 • نمایش شغل برای 7 روز
 • ارسال شغل با فیلد Cover Image
 • ارسال شغل با فیلد Address
 • ارسال شغل با فیلد Job Category
 • ارسال شغل با فیلد Job Type
اطلاعات بیشتر

Standard

ریال40

 • 30 روز عضویت
 • ارسال 3 شغل
 • 1 شغل ویژه
 • 3 تازه سازی شغل
 • 3 دانلود رزومه
 • نمایش شغل برای 30 روز
 • ارسال شغل با فیلد Cover Image
 • ارسال شغل با فیلد Address
 • ارسال شغل با فیلد Job Category
 • ارسال شغل با فیلد Job Type
اطلاعات بیشتر

Featured

ریال70

 • 2 ماه عضویت
 • ارسال 5 شغل
 • 1 شغل ویژه
 • 6 تازه سازی شغل
 • 6 دانلود رزومه
 • نمایش شغل برای 60 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال شغل با فیلد Cover Image
 • ارسال شغل با فیلد Address
 • ارسال شغل با فیلد Job Category
 • ارسال شغل با فیلد Job Type
اطلاعات بیشتر

Premium

ریال110

 • 90 روز عضویت
 • ارسال 7 شغل
 • 1000 شغل ویژه
 • 10 تازه سازی شغل
 • 9 دانلود رزومه
 • نمایش شغل برای 90 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال شغل با فیلد Cover Image
 • ارسال شغل با فیلد Address
 • ارسال شغل با فیلد Job Category
 • ارسال شغل با فیلد Job Type
اطلاعات بیشتر
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp