خدمات فردی کارآزموده با هدف بهبود اشتغال توسعه داده شده اند. این خدمات شامل مشاوره شغلی، تسهیلگری شغلی، سنجش و ارزیابی فردی می باشد. 

امروزه با پیچیده تر شدن اشتغال و کاریابی هر روزه نیاز به مشاوره شغلی بیشتر و بیشتر می شود. تا جایی که بسیاری از افراد نیاز دارند که تسهیلگر شغلی در کنار آنها باشد تا مسیر شغلی شان را هموارتر طی نمایند. 

ما در کارآزموده باور داریم که برای ارایه خدمات فردی کارآزموده و تسهیلگری شغلی موفق لازم است تا از ابزارهای مختلف کمک گرفته شود. ابزارهای مختلف سنجش و ارزیابی فردی در طول سالها رشد و توسعه داده شده اند.

تسهیلگران شغلی برای ارایه خدمات فردی کارآزموده ابزار و تمرین و پرسشنامه را برای سنجش فردی به کار میگیرند. 

در بعد سازمانی روانشناسان صنعتی و سازمانی تمرین ها و ابزارهای مختلف را برای سنجش شاخص های مختلف سازمانی توسعه داده اند. در صفحه سنجش و ارزیابی سازمانی می توانید برای سنجش و ارزیابی سازمان خود از خدمات مشاوره کارآزموده بهره مند شوید. 

مزیت کارآزموده 

در زمینه به کار گیری ابزار های سنجش و ارزیابی روانشناسی، پایایی و روایی ابزارها اهمیت زیادی دارد.

یعنی این ابزار ها اول باید چیزی را بسنجد که باید بسنجد و دوم اینکه آن چیز را درست بسنجد.

برای مثال برای فرض کنید که وزنه ای در اختیار داریم که می تواند هر چیزی را بر اساس کیلو گرم بسنجد. بنابراین ما نمی توانیم انتظار داشته باشم که با این ابزار بتوانیم بسنجیم که چند لیتر روغن در بطری وجود دارد. از طرف دیگر باید همین سنجش بر اساس کیلو را هم این این ابزار درست بسنجد . کمتر یا بیشتر از میزان واقعی نسنجد.

ما در ارایه خدمات فردی کارآزموده به شما این اطمینان را میدهیم که مشاوران شغلی و تسهیلگران شغلی در کارآزموده با دارا بودن دانش و تجربه کافی، میتوانند این خدمات را مطابق با دانش روز جهانی و با بالاترین کیفیت ارایه دهند. 

همچنین در صفحه خدمات فردی کارآزموده ،آزمون ها و ابزارهای مختلفی قراردارد. از این ابزارها می توانید برای سنجش و ارزیابی فردی و سازمانی کمک بگیرید.