سنجش و ارزیابی فردی در کارآزموده شامل مجموعه ای از آزمون های روانشناختی و مصاحبه های بالینی است. 

آزمون های روانشناختی به دو دسته آزمون های تشخیصی اختلالات روانشناختی و آزمون های خودشناسی شخصیت و … دسته بندی می شوند.

همانگونه که آزمایش های پزشکی را نباید بدون متخصص تفسیر کرد، آزمون های روانشناختی تشخیصی را نمی توان بدون نظر متخصص و مشاور تفسیر کرد. این امر تا جایی اهمیت دارد که در برخی موارد اصلا نباید مراجع از نتیجه آزمون مطلع شود و با همراهی و کار با مشاور شغلی می تواند در بازه زمانی که خدمات مشاوره دریافت میکند، اختلال بوجود آمده را برطرف کند. این امر در مورد سازمان ها نیز صدق میکند. در برخی موارد کارفرما ها با دانستن اختلال روانشناختی بوجود آمده در کارمند، آنها را از فرصت های شغلی محروم میکنند و این امر منجر به تضعیف جایگاه شغلی و بی عدالتی سازمانی می شود. 

آزمون های روانشناختی در ایران

در کشور ما متاسفانه این امر رعایت نمی شود. برخی از وب سایت ها و یا حتی مراکز تولید نرم افزار تنها با ترجمه آزمون ها، آنها در اختیار  عموم افراد قرار میدهد. یعنی تقریبا هر کسی با سطح سواد متوسط می تواند به این آزمون های تشخیصی اختلالات دسترسی داشته باشد. 

ما در کارآزموده با ارایه خدمات سنجش و ارزیابی فردی و مشاوره شغلی به همراه آزمون های روانشناختی تلاش داریم تا از بوجود آمدن این خطا جلوگیری کنیم. 

با در نظر گرفتن این امر شما میتوانید در آزمون های خودشناسی فردی شرکت کنید. 

مرکز کارآزموده با همکاری با متخصصان باتجربه در زمینه مشاوره شغلی و تسهیلگری شغلی به شما این اطمینان را می دهد که آزمون های روانشناختی را با درک عمیق نسبت به روایی و پایایی آزمون ها به شما معرفی میکند. 

شما میتوانید در هر یک از آزمون های مورد نظر شرکت کنید و یا بر مبنای نظر تسهیلگر شغلی و مشاوره شغلی در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.