آزمون NEO

این تست به منظور شناخت مدل پنج عاملی شخصیت ساخته شده و چارچوبی از صفات اصلی شخصیت ارائه می دهد . این صفات در طول نیم قرن گذشته بسط و گسترش یافته است. عوامل پنج گانه اساسی ترین ابعاد شخصیت را تحت صفات مشخص شده، هم در زبان طبیعی و هم در پرسشنامه های شخصیتی ارائه می دهد. این آزمون به دلیل روایی و پایایی بالایی که در تشخیص صفات شخصیتی افراد دارد کاربرد بسیار زیادی در زمینه های فردی و اجتماعی دارد. لطفاً عبارات را به دقت بخوانيد و پاسخي که به بهترين نحو، نظر شما را در رابطه با آن عبارت نشان مي دهد از کاملاً موافق تا کاملاً مخالفم انتخاب کنید. بايد توجه داشته باشيد که پاسخ غلط یا درست وجود ندارد و براي پاسخ گويي احتياج به تخصص خاصي وجود ندارد خود را صادقانه توصيف کنيد و نقطه نظريات خود را با حداکثر صحت بيان کنيد و به تمام سوالات پاسخ دهيد .
  • لطفا در وارد کردن شماره همراه دقت نمایید. نتایج آزمون برای این شماره ارسال خواهد شد.
  • لطفا در وارد کردن آدرس الکترونیکی دقت نمایید. نتایج آزمون به این آدرس ارسال خواهد شد.