رغبت سنج استرانگ

پرسشنامه رغبت سنج شغلي استرانگ لطفاً به همه پرسش ها پاسخ دهيد وقت زيادي را به فکر کردن در مورد آنها اختصاص ندهيد و اولين چيزي که به ذهنتان مي رسد را منظور نماييد.
 • توجه داشته باشید نتیجه آزمون به این آدرس ایمیل ارسال خواهد شد.
 • توجه داشته باشید نتیجه آزمون به این شماره موبایل ارسال خواهد شد.
 • بخش اول: مشاغل

  مشاغل متعددي در زير ارائه شده است. چگونگي احساس خود را در قبال انجام هر يک از اين مشاغل مشخص سازيد. از اين که در شغلي مي توانيد موفق عمل کنيد يا خير و يا در مورد ميزان درآمدي که مي توانيد در آن شغل به دست آوريد نيز فکر نکنيد تنها به اين مطلب فکر کنيد که آيا دوست داريد در آن شغل مشغول به کار شويد يا خير.
 • قسمت دوم: زمينه هاي موضوعي

  همانگونه که در مورد قسمت مشاغل عمل کرديد مشخص سازيد که آيا به زمينه هاي موضوعي زير علاقه منديد يا خير. ممکن است که به برخي از زمينه ها علاقه مند باشيد. صرف نظر از اين که آنها را مطالعه کرده باشيد يا نکرده باشيد.
 • قسمت سوم: فعاليتها

  ميزان علاقمندي خود را به فعاليتهاي زير مشخص سازيد. اولين پاسخي که به ذهنتان مي رسد را مدنظر قرار دهيد.
 • قسمت چهارم: فعاليتهاي تفريحي

  با پاسخ به يکي از گزينه هاي زير نشان دهيد که نسبت به هر يک از روشهاي گذراندن اوقات فراغت که در زير آمده چه احساسي داريد.
 • قسمت پنجم: افراد

  اکثر ما مشاغلي را برمي گزينيم که بتوانيم در آنها با افرادي که از معاشرت با آنها لذت مي بريم کارکنيم. مشخص کنيد از داشتن تماسهاي روزمره با افراد زير چه احساسي خواهيد داشت به افراد خاصي که مي شناسيد فکر نکنيد ، اولين پاسخي که به ذهنتان مي رسد را مدنظر قرار دهيد.
 • قسمت ششم: ويژگي هاي شما

  در اين قسمت نشان دهيد که چگونه فردي هستيد.