کارآزموده

یازده بار اخراج از کار !!!

اگر هر کدام از ما یازده بار از کارمون اخراج بشیم چی کار میکنیم؟ یه بار دیگر بهش فکر کنیم یازده بار اخراج!!! فکر کنم خیلی از ما اگر فقط یک بار از کارمون اخراج بشیم مسیر شغلی مون رو تغییر میدیم. شاید اصلا به این فکر کنیم که آیا برای این شغل مناسب هستیم یا نه ؟! اخراج میتونه

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp