کارآزموده

اریک سز و اندی چانگ؛ ثروتمندان زیر سی سال

اریک سز و اندی چانگ؛ ثروتمندان زیر سی سال در مجله فوربز هستند. این دو که هر دو اصالت تایوانی دارند در صنعت غذا و رستوران داری فعالیت میکنند. اریک وقتی در سال 2011 به امریکا مهاجرت کرد از استقبال آمریکایی ها از ذایقه چینی و تایوانی به شدت تعجب کرد. اریک سابقه قابل قبولی در آشپزخانه ها دارد. او

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp