کارآزموده

مشاوره شغلی چه کمکی به شما میکند؟

مشاوره شغلی چه کمکی به شما میکند؟ بیشتر از یک قرن از انجام فعالیتهای مرتبط با مشاوره شغلی میگذرد. اولین فعالیت های مرتبط با تسهیلگر شغلی در جهان توسط آقای پارسونز انجام شد. شاید برای شما جالب باشد که آقای پارسونز از رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شده بودند و در زمینه های روانشناسی و مدیریت دانش تخصصی نداشتند. ایشان

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp