کارآزموده

تعدیل نیرو تصمیم سخت

تعدیل نیرو با چه معیار هایی باید انجام شود؟ این روزها شرایط اقتصادی برای بسیاری از سازمان ها بسیار بسیار سخت شده است و ناگزیر از تعدیل نیرو هستند. و در روزهای سخت تعدیل نیرو از تصمیم های خیلی سخت است که باید انجام شود. برای این کار  اولین سوال در تعدیل نیروی کارکنان نباید این باشد که آیا این

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp