کارآزموده

تفاوت رزومه و CV

تفاوت رزومه و CV برای ارسال به کارفرما مهم است. همین اول کار بگوییم که در برخی از کشور های دنیا و حتی برای بسیاری از کارفرما ها تفاوتی ندارد ولی اگر برای دانشگاه ها می فرستید باید به این تفاوت دقت کنید. رزومه و یا CV هویت حرفه ای شماست و لازم است تا برای معرفی خود را به

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp