کارآزموده

جشن شهریورگان

به مناسبت جشن شهریورگان امروز جشن شهریورگان است. شه ری وری در ادبیات شاهنامه مبحث بسیار مهمی است. شهریوری به معنی مدیریت ملک وجود است. همه افراد باید به نقطه شهریوری در مسیر رشد خودشان برسند و جشن های پارسی هم برای آگاه سازی از روزهایی بوده است که لازم است بیشتر و درست تر به آن مفهوم نگاه شود.

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp