کارآزموده

خودکارآمدی

خودکارآمدی مفهوم بسیار مهمی در دنیای امروز است و هر روزه بر اهمیت آن افزوده می شود. شاید قرن های گذشته تصمیم های فرد را بر اساس رده و طبقه اجتماعی، ژنتیک ، آموخته ها و توانایی یادگیری هر فرد میدانستند ولی با دیدن نمونه های زیادی از افرادی که خلاف این جهت حرکت کرده اند این سوال را برای

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp