روز بزرگداشت سعدی

روز بزرگداشت سعدی سعدی از اون استاد های درجه یک و زیرکی هست که هر چه بیشتر بخوبی بیشتر لذت میبرید شعر های سعدی هم در زمینه های شغلی و هم در زمینه های توسعه فردی الهام بخش است به مناسبت روز بزرگداشت سعدی این شعر تقدیم به شما چندین...