کارآزموده

برایان گلد و آدام ریویتز؛ ثروتمندان زیر سی سال

برایان گلد و آدام ریویتز؛ ثروتمندان زیر سی سال مجله فوبز هستند. این دو دوست قدیمی با توسعه بستری برای خلق ایده، تولید کننده های مختلف ایده، به خوبی توانستند در لیست ثروتمندان مجله فوربز قرار بگیرند. بستری که فراهم کردند با نام تجاری #Paid  از سال 2014 فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی این بستر این بود که

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp