کارآزموده

آیا به اندازه کافی برای این شغل مناسب هستم؟!

آیا به اندازه کافی برای این شغل مناسب هستم؟! همیشه برای ما این سوال پیش می آید که آیا من برای این شغل مناسب هستم؟ اینکه چقدر برای این شغل مناسب هستیم یعنی چه میزان شایستگی های فردی ما با شایستگی های مورد نظر اون شغل تناسب دارد. دانش روانشناسی شغلی برای پاسخ به این سوال مدل های زیادی را

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp