کارآزموده

صداقت در رزومه

صداقت در رزومه خیلی خیلی خیلی مهم است. بسیاری از وقت ها این اتفاق می افتد که در رزومه فرد نمی داند که  آیا باید همه چیز را راست بگوید یا خیر؟ آیا لازم است بگوید که فلان نرم افزار را به خوبی بلد نیست ؟ آیا لازم است بگوید از کار قبلی اخراج شده است؟ آیا لازم است بگوید

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp