کارآزموده

عکس در رزومه

عکس در رزومه بگذاریم یا خیر؟ اگر بله چه عکسی در رزومه بگذاریم؟ مهم ترین چیزی که باید برای پاسخ به این سوال دقت کنید این است که رزومه شما برای نشان دادن هویت حرفه ای شماست. هر چیزی که شما را غیر حرفه ای نشان میدهد در رزومه شما نباید قرار بگیرد. عکس هایی را که از پروفایل های

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp