کارآزموده

مددکار توانیاب در کار با فناوری

مددکار توانیاب در کار با فناوری از مشاغل آینده در زمینه خدمات اجتماعی است. سرعت توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری های جدید به حدی است که به شدت در زندگی روزانه ما جاری شده اند. بدون توانایی کار با این فناوری های جدید تقریبا امکان زندگی در شهرهای مدرن و زندگی ممکن نمی شود. رشته مددکاری گرایش های متعددی دارد

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp