کارآزموده

درآمد رشته موسیقی

درآمد رشته موسیقی چقدر است؟ به مناسبت روز جهانی موسیقی ناشناخته جذابیت موسیقی ناشناخته اگر بیشتر از موسیقی شناخته شده نباشد حتما کمتر نیست. این روز به همت آقای پارتیک گرنت بنیانگذاری شده بود، موسیقدان و نوازنده مطرح نیویورکی. سوال مهم این است که آیا با شرایط امروز می توان موسیقی را به عنوان حرفه اصلی انتخاب کرد؟ برای زندگی،

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp