کارآزموده

تسهیلگر شغلی کیست؟

#تسهیلگر_شغلی در تمام #مسیر_شغلی شما در کنار شما قرار می گیرد. برای طی کردن مسیر شغلی موفق این فرد مهارت های و توانایی های شما را به خوبی شناسایی میکند و با معرفی متناسب ترین مشاغل به شما، در #انتخاب_شغل به شما کمک می کند. ولی این تنها اولین قدم از همراهی با شما خواهد بود. تسهیلگر شغلی با تدوین مسیر #توسعه_فردی برای

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp