کارآزموده

متخصص داده های پزشکی

متخصص داده های پزشکی فردی متخصص در زمینه های متنوع و چند بعدی است.  در حالی که در گذشته و حتی امروز تخصص های پزشکی در رده های مختلف دسته بندی می شدند ولی امروز تخصص های دیگری نیز مطرح می شود.  امروز بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ داده ها اهمیت پیدا کرده اند. داده ها و استخراج

ادامه مطالعه
مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp