کارآزموده

مراحل 9 گانه موفقیت

1. تلاش کنیم 2. دوباره تلاش کنیم 3. یکبار دیگه تلاش کنیم 4. یه مدل جدید تلاش کنیم 5. از یه نفر دیگر کمک بگیریم 6. چک کنیم کجا داریم اشتباه میکنیم 8. دوباره تلاش کنیم 9. و باز هم دوباره و دوباره تلاش کنیم

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp