کارآزموده

داستان موفقیت دومین بازیکن برتر تاریخ امریکا

داستان موفقیت دومین بازیکن برتر تاریخ فوتبال امریکایی پرده اول: موفقیت 1989 پرده دوم: اعتیاد 1990 پرده سوم: اخراج 1990 پرده چهارم: استخدام مشروط 1991 پرده پنچم: تلاش و تلاش 1991-2002 پرده آخر:دومین بازیکن برتر تاریخ امریکا 2002 کریس کاتر

ادامه مطالعه

Products

مشاوره با کارشناس
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp