۳

رشد و جهش فروش

۲

توان افزایی و ​مدیریت عملکرد تیم فروش

1

آموزش ابتدای استخدام و در حین استخدام

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.

​برای درخواست مشاوره آموزش و مدیریت عملکرد فرم را تکمیل نمایید. 

ما تیم شما را با اهداف تان همسو میکنیم، توان اجرایی شان را میسنجیم و برای بهبود آن برنامه اجرایی ارائه میکنیم.

ما چه کاری انجام می‌دهیم؟

ما نیروی های فروش تان را آموزش میدهیم

اول آموزش، ما باور داریم که با آموزش دادن به نیروی انسانی در ابتدای کار، بسیاری از مشکلات کاری را میتوان جلوگیری کرد. ما در ابتدای همکاری افراد با سازمان ها آنها را آموزش میدهیم. 

سنجش توان اجرایی و ​مدیریت عملکرد تیم فروش

ما باور داریم که فروش به صورت تیم اثر بخشی بسیر بیشتری دارد. ما تیم شما را مدیریت عملکرد میکنیم. با نگا ه تیمی به سازمان، میتوان هم افزایی زیادی را بوجود آورد. 

تحلیل داده های فروش 

بدون نگاه داده محوری نمی توان انتظار رشد و بهبود داشت. ما برای شما داشبورد های فروش برای اساس فروش فردی و تیمی آماده میکنیم.با شفافیت داده ها تصمیم سازی دقیق تری برای فروش انجام خواهد شد. 

پس از طی کردن مسیر آموزش، توان افزای اجرایی کارکنان فروش و تحلیل داده های فروش فردی و تیمی، با بهبود مستمر، جهش های فروش را تجربه خواهید کرد. 

بهبود مستمر و رشد فروش 

شما میتوانید فرم کارجویان آماده به کار هر روز را خریداری نمایید. 

فرم کارجویان آماده به کار

برای خرید فرم کارجویان آماده به کار کلیک کنید.

ادامه مطلب
سبد خرید