استخدام و به کارگماری

ما برای شما استخدام میکنیم و کارکنان جدید را با سازمان همسو میکنیم.

تحلیل حقوق و دستمزد و جبران خدمت

ما با تحلیل مشاغل سازمان، نظام پرداخت و جبران خدمت شما را تدوین میکنیم.

آموزش، توسعه و مدیریت عملکرد

ما کارکنان شما را آموزش میدهیم و با توان افزایی اجرایی شان، عملکرد تیم فروشتان را مدیریت میکنیم.

تعدیل نیروی انسانی

ما در کنار شما هستیم تا فرآیند خداحافظی با کارکنان را علمی، عادلانه و درست انجام دهید.

درخواست مشاوره مدیریت منابع انسانی

نشر آگهی شغلی

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.

​برای درخواست مشاوره مدیریت منابع انسانی فرم را تکمیل نمایید. 

پس از ارسال درخواست کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت. 

سبد خرید